Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Eteläranta Mikael
Pasanen Niko
Hänninen Juha-Matti
Holopainen Jarno
Ilves Eetu
Koivuniemi Tero
Lampi Sami
Liekkinen Marko
Liimatainen Jani
Mäkelä Juho
Mäki Toni
Mäkipää Juha-Matti
Mäkipää Marko
Minkkinen Matti
Niemi Marko
Nykänen Jussi
Rantakangas Risto-Matti
Tarvainen Jere
Tiainen Timo
Tuttavainen Ville
Väisänen Juuso
Vesala Arttu
Viik Verneri
Vuorinen Pasi

Toimihenkilöt

Suolahden Urho

urhohockey@gmail.com

Sumiaistentie 27
44200 Suolahti