SUOLAHDEN URHO - SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA

Seuratoiminnan käsikirjan tarkoituksena on auttaa Suolahden Urhon seuratoimijoita, toimihenkilöitä ja vanhempia arjessa sekä selkeyttää seuran yhteisiä linjauksia. Käsikirja on tehty sähköiseen muotoon ja sitä muokataan aina tarvittaessa. Muutokset käsikirjaan esitetään jaoston puheenjohtajan tai seuran toiminnanjohtajan kautta, ja hyväksytetään tarvittaessa jääkiekkojaostolla.

1. TIETOA SEURASTA
Voimistelu- ja urheiluseura Urho ry on vuonna 1908 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka päätavoitteena on tarjota matalan kynnyksen harrastamista Ääneseudulla. Urhon jääkiekkojaosto toimii yhtenä lajijaostona, ja on perustettu vuonna 1978. Jääkiekkojaosto liikuttaa vuosittain n. 250 harrastajaa, ja tekee yhteistyötä myös koulujen ja päiväkotien kanssa, liikuttaen välillisesti jopa 1000 lasta ja nuorta vuoden aikana.

Urho toimii kasvattajaseurana JYP junioreiden sateenvarjon alla. Samassa sateenvarjossa on muitakin alueen seuroja, kuten Jyvässeudun kiekko, Diskos juniorit sekä Keupa HT. Yhteistyöhön kuuluu tarjota sateenvarjon tukea seuratoimintaan sekä taitovalmennusta urheilutoimintaan.

Seuran toimijat ovat vahvasti mukana Jääkiekkoliiton alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa. Juniorijoukkueet pelaavat Keskimaan alueen sarjoja, edustusjoukkue pelaa Savo-Karjalan II-divisioonassa.

Urho on mukana tähtiseura-hankkeessa, jota edistetään seuran ja jääkiekkoliiton tekemän suunnitelman mukaisesti.

2. STRATEGIA
Seuran strategia on rakennusvaiheessa, ja päivitetään kauden 2023-2024 aikana.

3. SEURAN JÄSENYYS
Jokainen joukkueissa oleva pelaaja tai toimihenkilö on seuran jäsen, ja jäsenmaksu on mukana kauden aikana maksettavassa toimintamaksussa. Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Jäsenmaksut 2023
Aikuinen 20€
Alle 15-vuotias 10€
Joukkuetoiminnan ulkopuolinen jäseneksi haluava, voi maksaa jäsenmaksun tilille Suolahden Urhon tilille FI13 1053 3006 1013 70 (viestikenttään nimi, syntymäaika ja osoite)

4. URHON LOGO JA LOGONKÄYTTÖOIKEUS
Urhon logoa hallinnoi emoseura, ja Logon käyttäminen omissa materiaaleissa ja asusteissa on ilman lupaa kielletty. Logon käyttämiseen tarvitaan aina erillinen lupa seuralta.

5. TOIMINTAYMPÄRISTÖ - Äänekosken jäähalli
Suolahden Urho on Äänekosken jäähallin suurin käyttäjä, vuosittain lähes 700:lla jäävuorolla. Urho maksaa erillisen sopimuksen mukaista hintaa jäävuoroista, kioskista ja kuivaustiloista (vuokra).

Urhon vuoronjako tapahtuu keväisin, jolloin Urholla on etuoikeus varata vuorot tulevalle talvikaudelle. Ottelutoiminnassa noudatetaan jääkiekkoliiton ja muiden lajiliittojen säännöstöä, jonka mukaan ottelut jaetaan kalenteriin. Jäänjako menee ensisijaisesti toiminnanjohtajan kautta.

Urho vuokraa kioskia jäähalliyhtiöltä, ja on oikeutettu vuokraamaan sitä eteenpäin muille tahoille. Urholla on kuitenkin vuokralaisena etuoikeus pitää kioskia kaikissa tapahtumissa, joita jäähallissa järjestetään. Kioskin irtaimiston ylläpidosta ja siivouksesta vastaa ensisijaisesti Urho.

Kuivaushuoneet ovat vuokralla Urholla, jolloin Urho on velvollinen hoitamaan siivouksen.

6. ARVOT
Seuran arvot ovat yhteisöllisyys, avoimuus ja kunnioitus

YHTEISÖLLISYYS - Olemme pienen paikkakunnan suuri toimija, jonka vahvuus niin kentällä kuin kentän ulkopuolella on vahva yhteisö.
KUNNIOITUS - Seurassamme kunnioitetaan toista ihmistä, oli hän sitten pelaaja, tuomari, vanhempi tai vaikkapa katsoja.
AVOIMUUS - Olemme avoimia uusille ideoille ja ihmisille, ja toimintamme on läpinäkyvää.

7 JAOSTON MUODOSTUS, TEHTÄVÄT JA VELVOLLISUUDET
Jääkiekkojaosto muodostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä jokaisen joukkueen jäsenestä (ensisijaisesti joukkueenjohtaja). Mukana jaoston toiminnassa on myös toiminnanjohtaja. Seuran talousasioita hoitaa Aallon Group.

Jaosto kaudella 2023-2024
Puheenjohtaja Anne-Maria Kankainen
VPJ/Edustus Tapio Saaristo
Edustus 2 Tytti Kautto
U15 Joni Mäkelä
U12 Sanna Hiekkala
U10 ja nuoremmaT Henriikka Rasku
Harraste Niko Pasanen
Mammat Miina Niskanen
Toiminnanjohtaja Sami Pekkala

8. JÄÄKIEKKOTOIMINTA
Urho tarjoaa mahdollisuuden harjoitella, pelata ja harrastaa matalalla kynnyksellä.

Leijonakiekkokoulu

Seuran Leijonakouluissa harrastamisen voi aloittaa jo 3-vuotiaana. Leijonakiekkokoulu on tarkoitettu 3-7 -vuotiaille pojille ja tytöille.

Kiekkokoulussa toiminta koostuu monipuolisista peleistä ja harjoitteista, joissa lapset pääsevät liikkumaan paljon sekä nauttimaan onnistumisista. Kiekkokoulussa lapsi pääsee oppimaan jääkiekon lajitaitojen alkeita, jonka jälkeen innostuessaan on lapsella mahdollisuus lähteä mukaan joukkuetoimintaan tai harrastejoukkuetoimintaan.

Joukkuetoiminta

Joukkuetoiminta alkaa U8-ikäluokasta alkaen. U8, U9 ja U10 ikäiset pelaajat osallistuvat harjoitusten lisäksi Hippoliigaan, joka toteutetaan Jyväskylän alueella.

U11-U16: Kyseisille ikäluokille muodostetaan joukkueita sen mukaan, minkä kokoisia ikäluokkia on kulloinkin käytettävissä. Urhossa on muodostettu, ja tullaan jatkossakin muodostamaan yhdistelmäjoukkueita, jolloin saadaan pelaajamäärät pidettyä järkevinä.

Seurassa toimii myös kaksi aktiivista harrasteryhmää, miesten Köpöt ja naisten Mammat.

9. SEURAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Seuran toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt, yhdistys- ja yhdenvertaisuuslaki sekä liikunta-alan laki. Lisää tietoa yhdenvertaisuudesta ja eettisyydestä löytyy osoitteesta suek.fi. Seuran jäsenien vastuu on noudattaa seuran asettamia sääntöjä sekä seuran linjausta. Lisäksi seuran ja seuran jäsenten tulee noudattaa Suomen Jääkiekkoliiton sääntöjä ja kilpailusääntöjä.

Joukkueen harjoitus- ja ottelutapahtumissa pelaajat ja joukkueen toimihenkilöt ovat vakuutettu joko pelipassin vakuutuksen tai halutessaan oman tapaturmavakuutuksen kautta. Pelipassin ja vakutuuksen hankinta on jokaisen pelaajan ja vanhemman vastuulla, ja siitä tiedotetaan joukkueen toimesta kauden alkaessa.

10. SEURAN VIESTINTÄ

Seuran viestintä on avointa ja ajantasaista. Seuran sisäinen viestintä ohjataan joukkueenjohtajien kautta joukkueen muille toimijoille sekä vanhemmille. Seuralla on käytössä Jopox, jonka kautta ilmoittaudutaan harjoituksiin ja otteluihin. Lisäksi jokaisella joukkueella on käytössä whatsappryhmä.

Kotisivu: www.urhojaakiekko.fi

Facebook:
Suolahden Urho jääkiekko
Suolahden Urho juniorijääkiekko
Urho edustus 2

Instagram:
@urhojaakiekko
@urhojuniorijaakiekko
@urho2jaakiekko

Youtube:
Suolahden Urho TV

11. SOSIAALISEN MEDIAN SÄÄNNÖT

Suolahden Urhon joukkueet ja jäsenet voivat julkaista sosiaalisessa mediassa materiaalia toiminnastamme. Julkaisujen tulee kuitenkin noudattaa seuran sosiaalisen median sääntöjä sekä hyviä käytöstapoja.

  • Sosiaalisessa mediassa voi julkaista tietoa seuraa koskevista asioista vasta, kun seura on tiedottanut asian ensin.
  • Julkaisut eivät saa vaikuttaa negatiivisesti seuraan, joukkueeseen, jäseniin ja yhteistyökumppaneihin.
  • Julkaisuissa ei saa arvostella muita. Tämä koskee omaa seuraa ja sen jäsenistöä, muita seuroja, tuomareita ja toimitsijoita.
  • Sosiaalisessa mediassa ei saa julkaista loukkaavaa tai seuran arvojen vastaista sisältöä. Tämä koskee kaikkea, joka loukkaa toista henkilöä.
  • Muiden ottamia tai muista otettuja kuvia ei saa julkaista ilman lupaa.
  • Alaikäisten kuvien julkaisuun tarvitaan lupa lapsen huoltajalta. Kuvausluvan keräämisestä pitää huolen joukkueenjohtaja.

12. LAUSUNNOT MEDIALLE JA KRIISIVIESTINTÄ

Joukkueiden omaan toimintaan liittyvät lausunnot medialle eivät saa vaikuttaa seuraan ja sen jäseniin negatiivisesti. Seuran toiminnasta lausunnot antaa toiminnanjohtaja tai jaoston puheenjohtaja.

Kriisitilanteissa tulee noudattaa seuran kriisiviestinnän ohjeistusta. Kriisitilanteita ovat kaikki odottamattomat ja mahdollisesti maineeseen vaikuttavat tilanteet.

Kriisitilanteissa kaikesta viestinnästä vastaa seuran toiminnanjohtaja. Näissä tilanteissa muille tulevat kyselyt ja haastattelut tulee ohjata toiminnanjohtajalle. Kommentteja ulkopuolisille ei ole luvallista antaa ilman lupaa.

Kaikissa kriisitilanteissa joukkueiden tulee ensimmäiseksi ilmoittaa seuralle tapahtuneesta, jonka jälkeen viestintävastuu on seuralla.

13. JOUKKUETOIMINTA

Peliasut

Seuran virallisten pelipaitojen pääväreinä ovat punainen ja valkoinen. Poikkeuksena on sininen paita U12-joukkueella ja osalla Hippoliigajoukkueista. Pelipaitaa käytetään vain ottelutapahtumissa ja harjoituksissa käytettävistä harjoituspaitojen hankinnasta vastaa joukkue.

Käyttäjän tulee huolehtia pelipaitansa kunnossa- ja puhtaanapidosta. Mikäli paita hajoaa tai katoaa, tulee siitä ilmoittaa seuralle.

Seuran virallisissa pelipaidoissa on seuran yhteistyökumppanien mainoksia. Joukkueet voivat laittaa paitoihin omia mainoksia seuran hyväksymänä. Painatuskulut on otettava huomioon yhteistyösopimuksia tehdessä. Näissä asioissa neuvoo toiminnanjohtaja.

Joukkueenjohtajan velvollisuus on kuitata kauden alkaessa heille luovutetut pelipaidat. Pelipaidat palautetaan pestyinä kauden päättymisen jälkeen.

Mikäli paitaa ei palauteta kauden jälkeen seuralle, tulee paidan käyttäjän suorittaa 100€:n sanktio hävinneestä paidasta. Pelipaidat ovat seuran omaisuutta.

Pelisukat

Pelisukat hankitaan keskitetysti seuran kautta. Pelisukat tilataan kauden alussa seuralta ja sukkahankinnoista aiheutuvista kustannuksista vastaa joukkue itse.

Maalivahdinvarusteet

Seuralla on käytössä maalivahdinvarusteita, jotka ovat käytössä U8, U9 ja U10 joukkueille. Varusteiden käytöstä sovitaan erikseen uuden kauden alkaessa. Varusteita säilytetään jäähallilla.

Joukkueiden sisäiset säännöt

Seuran arvot koskevat kaikkia seuran pelaajia ja toimihenkilöitä. Joukkueiden toiminta pohjautuu seuran ja lajiliiton sääntöihin. Joukkueiden tulee tehdä kausittain yhdessä pelaajien kanssa joukkueen omat säännöt sekä käydä läpi seuran säännöt. Nämä säännöt käydään läpi myös vanhempainilloissa. Säännöissä tulee määritellä ohjeet hallilla ja harjoituksissa olemiseen.

Seuran tai joukkueen sääntöjen rikkominen

Jos pelaaja rikkoo sääntöjä, tulee joukkueen toimihenkilöiden keskustella pelaajan kanssa säännöistä. Pelaajan rikkoessa sääntöjä tulee myös keskustella pelaajan huoltajan kanssa. Mikäli sääntöjen rikkominen jatkuu, on joukkueella oikeus laittaa pelaaja jäähylle tai isommissa sekä toistuvissa häiriötilanteissa pois joukkueen tapahtumasta. Pelaajaa ei voi kuitenkaan jättää ilman valvontaa.

Jos pelaajan käytös on toistuvasti häiritsevää ja sääntöjen vastaista, on joukkueella yhdessä seuran kanssa oikeus laittaa pelaaja hetkellisesti harjoitus- ja pelikieltoon, jonka pituuden seura arvioi tapauskohtaisesti.

Vakavat sääntörikkomukset käydään aina läpi seuran toiminnanjohtajan kanssa. Näissä tilanteissa seura arvioi tilanteen vakavuuden ja määrää sen mukaisen rangaistuksen, tarvittaessa konsultoidaan myös jääkiekkoliittoa asiasta.

Joukkueen toimihenkilöt

Jokaisella joukkueella on nimettynä vastuuvalmentaja, apuvalmentajat sekä joukkueenjohtaja. Joukkueilta tulisi löytyä myös huoltaja. Jokaisella joukkueella tulee lisäksi olla EA-henkilö, joka on mukana ottelutapahtumissa. EA-henkilölle tarjotaan perehdytys seuran toimesta, eikä hän tarvitse virallista EA-koulutusta.

Ottelutapahtuman järjestäminen

Suomen Jääkiekkoliiton sivuilta löytyy ottelutapahtumien järjestämistä varten kattavat ohjeet. Ohjeet luettavissa täältä:

http://www.finhockey.fi/index.php/joukkueelle/otte...

Kilpailusäännöt:

www.finhockey.fi/index.php/component/k2/item/137-k...

Tuomarit ja toimitsijat

Tuomareiden nimeämisestä otteluun vastaa paikallinen erotuomarikerho sekä Suomen Jääkiekkoliitto. Kaikki tuomaripalkkiot kulkevat seuran kautta ja seura laskuttaa ne joukkueelta.

Otteluiden siirto

Mikäli virallista sarjaottelua joudutaan pakottavasta tarpeesta siirtämään, tulee siihen aina olla liiton lupa ja molempien osapuolien suostumus. Siirtopyyntö tehdään palvelusivustolla joukkueen omilla tunnuksilla.

Poissaolot tapahtumista

Joukkueet sopivat kauden alussa oman ohjeistuksen poissaolojen ilmoittamisesta, mikäli pelaaja on poissa joukkueen harjoitus- tai ottelutapahtumasta.

Vahingon sattuessa

Loukkaantuessa ja hoitoa vaativissa tilanteissa tulee pelaajan ensisijaisesti käyttää seuran ohjaamia terveyspalveluita.

Mikäli pelaaja loukkaantuu vieraspaikkakunnalla, tulee loukkaantuminen ja sen jatkotoimenpiteet arvioida tilannekohtaisesti. Jos pelaajan tulee jäädä sairaalahoitoon, tulee joukkueesta jonkun aikuisen jäädä alaikäisen tueksi vieraspaikkakunnalle ja informoida vanhempia välittömästi tapahtuneesta.

Kaikki seuran pelaajat ovat vakuutettu joko Pohjola-yhtiön vakuutuksen (lisenssi) kautta, tai pelaajan oman vakuutuksen kautta.

Laskut maksetaan ensisijaisesti itse ja mikäli perheen varat eivät riitä laskujen maksuun, tulee ottaa yhteyttä joukkueenjohtajaan, jolloin joukkue on velvollinen maksamaan laskut. Mikäli vielä joukkueenkaan varat eivät riitä laskujen maksuun, maksaa seura laskut. Laskujen maksaja hakee korvauksen itselleen tekemällä vakuutusyhtiöön urheiluvahinkovakuutusilmoituksen.

Ilmoituksen voi tehdä heti tapaturman satuttuakin ennen kuin laskuja on maksettu, tämä nopeuttaa asian käsittelyä ja korvauksen maksamista. Tarkemmat vakuutusehdot löytyvät tästä linkistä http://finhockey.fi/index.php/pelaajalle/pelipassi...

Vahinkoilmoituksen voit tehdä puhelimitse puh. 0303 0303 (arkisin klo 8-18) tai internetistä osoitteessa www.pohjola.fi.

Pelaajasiirrot

Pelaajan edustusoikeus alkaa siinä Jääkiekkoliiton jäsenseurassa, jossa hän pelaa ensimmäisen sarjaottelunsa U11-ikävaiheessa tai sen jälkeen. Pelaaja ei voi osallistua muun kuin edustusoikeutensa määrittelemän seuran sarjaotteluihin, harjoitusotteluihin tarvitaan oman seuran lupa. SJL:n kilpailusäännöissä on määritelty tähän liittyvät yksityiskohdat tarkemmin, ja niiden mukaan seuran kaikkien toimijoiden kuuluu toimia.

Siirrot seuran sisällä

Seuran sisäisistä pysyvistä tai pidempiaikaisista pelaajasiirroista vastaavat ikäluokkien vastuuhenkilöt. Joukkueiden vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat voivat sopia ottelukohtaisista siirroista, huomioiden kilpailusääntöjen rajoitukset. Joukkueenjohtaja on aina vastuussa otteluun nimettävien pelaajien edustuskelpoisuudesta (esim. henkilökohtaiset käytösrangaistuksien kertyminen, yli-ikäissäännöt jne.) Epäselvissä tilanteissa asia täytyy viipymättä varmistaa toiminnajohtajalta.

Siirrot muista seuroista

Siirrot muista seuroista vahvistetaan seuran toiminnanjohtajan toimesta, ja Urho (joukkue) maksaa vastaanottavana seurana pelaajasiirrosta aiheutuvan kulun. Urhosta toiseen seuraan siirtyvän pelaajan tai hänen huoltajansa on pyydettävä seurasiirtoa, seuran toiminnanjohtajalta. Kaikki maksut ja muut velvoitteet seuraa kohtaa täytyy olla hoidettuna, jotta seurasiirto on mahdollista tehdä. Siirto tehdään palvelusivuston kautta sähköisesti, ja vastaanottava seura vahvistaa siirron ja sopii pelaajasiirron maksukäytänteistä siirtyvän pelaajan osalta.

Harrastuksen lopettaminen

Jos pelaaja miettii harrastuksen lopettamista, tulee pelaajan kanssa käydä keskustelua ja pyrkiä selvittämään mahdolliset taustalla olevat syyt. Joukkueen budjetit on tehty aloittavien pelaajien lukumäärän mukaan. Mikäli pelaaja päätyy lopettamaan harrastuksen, on joukkue oikeutettu perimään lopettamista seuraavan kuukauden kuukausimaksun. (pl. poikkeustilanteet, loukaantuminen tai paikkakunnalta muutto)

14. TALOUS

Urhon jääkiekkojaostolla yksi tili, ja toimintaa ohjataan kustannuspaikoittain. Jokaisella joukkueella on oma kustannuspaikkansa, jokaisella pelaajalla oma viite jne. Joukkueenjohtajat ovat oikeutettuja näkemään kustannuspaikan tilanteen, ja se toimitetaan heille kuukausittain. Joukkueen tulee tehdä talousarvio. Toiminta tulee pitää läpinäkyvänä, ja hyvä periaate onkin, että kausimaksua ja rahatilannetta tarkastellaan puolivälissä kautta, noin joulun tienoilla kun tiedetään mm. kioskitulojen keskimääräistä summaa per kotiottelu.

Kausimaksu

Joukkuetoiminnassa kerätään kuukausimaksua, jolla katetaan joukkueen toiminnan kulut. Kuukausimaksu vahvistetaan vanhempainpalaverissa, ja se on joukkuekohtainen. Kuukausimaksua kerätään normaalisti jäätoimintakuukausilta, eli elokuu-huhtikuu.

Kausimaksun sisältö

Joukkueen ilmoittaminen SJL:n sarjaan
Toimihenkilölisenssit SJL:lle
Harjoituspaidat ja pelipaidat
Oikeus seuran neuvottelemiin alennuksiin (mm. yhteistyökumppanit)
Joukkueelle toimistopalvelut ja -aineisto
Taitovalmennus
Seuran jäsenmaksu, jonka päättää vuosikokous
Seuran nettisivut ja jopox joukkueiden käyttöön
Pelaajakuvat ja joukkuekuvat nettisivuille
Jäämaksut
Joukkueen pelireissut
Ottelumaksut, mm. tuomarikulut
Tilojen käyttövuokrat

Maksut pelaajan loukkaantuessa

Pelaajan pidempiaikainen loukkaantuminen = kk ja siitä pidemmät poissaoloajat käsitellään maksuhuojennuksien osalta aina tapauskohtaisesti (joukkueenjohtaja, valmennus, toiminnanjohtaja)

Talkoot ja varainhankinta

Joukkueita suositellaan tekemään kauden aikana talkootyötä. Talkootyön ja varainhankinnan avulla joukkueiden kustannukset pysyvät matalampana ja jääkiekon harrastaminen ei aseta perheitä taloudellisesti haastavaan asemaan. Talkootyöstä ja varainhankinnasta kertyvän hyödyn on tultava koko joukkueen hyväksi, eikä niitä voi jyvittää yksittäisille pelaajille.

Seura-asut

Seuran osoittaman yhteistyökumppanin kautta on mahdollista hankkia joukkueelle asusteita kausittain. Joukkueilla tai yksittäisillä henkilöillä ei ole oikeutta tilata omia asusteita seuran logolla.

Seura-asut maksetaan omatoimisesti, ja niiden hankkiminen on vapaaehtoista.

Suorittamatta olevat maksut

Suorittamatta olevista maksuista joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja on yhteydessä vanhempaan. Mikäli maksut ovat huomautuksista huolimatta maksamatta, tulee vanhemman kanssa tehdä maksusuunnitelma maksujen takaisin maksuun. Jos maksut puuttuvat edelleen tämän jälkeen, voidaan pelaajan osallistuminen toimintaan evätä siihen asti, kunnes maksut ovat suoritettu.

Kustannusten hallinta

Suomen jääkiekkoliitto jakaa avustusta vuosittain eri ikäluokille. Seuran toiminnanjohtaja infoaa näistä, kun hakuajat alkavat.

Perhekeskus Kerkkä jakaa tukea joka vuosi, hakuohjeet ja lisäinfo löytyy täältä: https://www.aanekoskenperhekeskus.fi/palveluhaku/h...

Hope ry:n kautta on mahdollista saada harrastustukea

https://hopeyhdistys.fi/apua-hope/

Joukkueen toiminnan päättyminen

Mikäli joukkueen toiminta päättyy, on joukkueella oikeus käyttää yhteiset varat joukkueen kesken yhteisesti. Jos varoja ei käytetä, jäävät ne seuralle. Joukkueen muun omaisuuden kuten juomapullojen tai varusteiden jakamisesta tai myymisestä joukkue sopii yhdessä.

Joukkueen jakautuessa varat tulevat siirtää jaetusti pelaajien kesken. Jos joukkueella on muuta omaisuutta, tulee ne jakaa tasapuolisesti.

REILUPELI

Urho on mukana suomalaisen jääkiekon Kunnioita Peliä -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on tehdä jääkiekosta reilua kaikille sen osapuolille ja lisätä kunnioitusta eri toimijoiden välillä. Kyse on jokaisen pelin eri roolissa toimivan - pelaajien, valmentajien, tuomareiden ja vanhempien - keskinäisestä kunnioittamisesta. Käyttäydy hallilla, kuten sen ulkopuolella. Pelitapahtuma on positiivinen kasvuympäristö, jossa onnistumisille ja epäonnistumisille on tilaa.

Peli on entistä turvallisempaa. Valmentajat ja tuomarit saavat työrauhan.

ET OLE YKSIN www.etoleyksin.fi

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa.

PÄIHTEETTÖMYYS

Päihteet eivät kuulu seuratoimintaan. Seuran tapahtumissa sekä seuran alaisena esiintyessä päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Seuran jäsenten tulee noudattaa hyviä käytöstapoja, oli hän sitten hallilla tai hallin ulkopuolella.

Suolahden Urho

urhohockey@gmail.com

Sumiaistentie 27
44200 Suolahti